Karlskrona Taxi

Historik

Karlskrona Taxi är Karlskronas äldsta och mest välrenommerade taxibolag med anor från 1920-talet. Sedan den 1 mars 2018 ingår Karlskrona Taxi i Sverigetaxi Blekinge-koncernen tillsammans med Sverigetaxi Blekinge och TaxiKurir Blekinge. Sammanslagningen gjordes för att öka tillgängligheten och servicegraden för våra kunder och för att utnyttja materiella och personella resurser på ett mer effektivt sätt för en bättre totalekonomi och mindre miljöpåverkan.

Affärsidé

Karlskrona Taxi skall erbjuda taxitransporter med fokus på service, hög kvalité på fordon och förare med god lokalkännedom och servicekänsla i Karlskronaområdet. Transporterna skall optimeras ur kundens, företagets och transportörernas perspektiv genom att använda de modernaste tekniska lösningarna för transportledning, vilket minimerar kostnaderna för kunden, företaget och transportören samtidigt som miljöbelastningen blir minsta möjliga.

Kvalitet

För Karlskrona Taxi är kvalitet, miljöhänsyn och säkerhet väsentliga delar i verksamheten. Därför skall alla bilar som är anslutna till bolaget uppfylla höga säkerhetskrav, vara utrustade med alkolås, brandsläckare, dubbdäck och annan tillämplig säkerhetsutrustning. Alla förare skall också vara utbildade i körning på hala och andra svåra underlag, ekonomisk/miljövänlig körning samt ha gått en kurs i hjärt-lungräddning. Att vara på tid, uppträda på ett vänligt och trevligt sätt samt vara klädd i enlighet med Karlskrona Taxis klädkod skall också vara en självklarhet för alla som arbetar åt oss.

Beställningscentralen

Vår beställningscentral är sedan den 1 mars 2018 öppen dygnet runt. Du når beställningscentralen på telefon 0455-19100.

Produkter

Karlskrona Taxi levererar person- och godstransporter till såväl företag, organisationer, föreningar som privatkunder i Karlskronaområdet.

Avtal

Karlskrona Taxi erbjuder lokala serviceavtal till förmånliga villkor.

Hantering av personuppgifter

Du har rätt till dina personuppgifter och det är viktigt för oss att du enkelt ska kunna ha kontroll över dem. Här kan du läsa hur vi arbetar för att se till att du kan det och hur du kan gå tillväga. Du kan få en mer utförlig beskrivning i vår integritetspolicy. Vi behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra en så korrekt, smidig och säker taxiresa som möjligt. Den lagliga grund som vi använder för behandling av dina personuppgifter är avtal och när så tydligt framgår samtycke. Det här är de principer vi följer för att skydda din integritet:
Vi samlar bara in information som är nödvändig för att leverera tjänsten.
Vi använder bara dina personuppgifter för specificerade syften.
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för syftet.

Lagen GDPR börjar gälla 25 maj 2018 och enligt den har du rättigheter när det gäller dina personuppgifter och hur dessa behandlas av en personuppgiftsansvarig. För dig som är privatkund är det Karlskrona Taxi Beställningscentral AB och för dig som är företagskund är det din arbetsgivare som är personuppgiftsansvarig.

Du har bland annat rätt att få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade hos en personuppgiftsansvarig, att rätta felaktigheter och att ”bli glömd”, d.v.s. att dina uppgifter raderas.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@karlskronataxi.se eller Karlskrona Taxi Beställningscentral AB, Blåportsgatan 15, 371 56 Karlskrona

Levererar person- och pakettransporter åt såväl företag, organisationer, föreningar och privatpersoner i Blekinge genom vår beställningscentral